Nieuws archief 2011

26-09-2011

Opening expo Aurich groot succes

Opening expo Aurich groot succes

Op zondag 25 september jl. werd onder grote belangstelling de zeer opmerkelijke expositie, "Stah fast, kiek wiet un röög di" (vastberaden, vooruitkijkend en slagvaardig) geopend door de beide burgemeesters van de partnersteden Aurich (D) en Appingedam, resp. dhr. Heinz-Werner Windhorst en mw. Rika Pot.

 

Voor de gelegenheid onthulden ze het door de zes deelnemende kunstenaars vervaardigde schilderij. Dit schilderij, bestaande uit zes panelen, vormen samen de artistieke visie van deze Duits-Nederlandse stedenband.

 

Greet Dijkstra oogstte veel succes met het door haar vervaardigde werk.

 

Op de foto: gastheer Burg. Windhorst tijdens zijn openingsspeech, onder toeziend oog van burg. mw. Pot en de deelnemende kunstenaars.

20-08-2011

Appingedam uit de kunst

Appingedam uit de kunst

In het kader van het 60-jarig bestaan van de Noordelijke Kunsthof in Appingedam is op  zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 een kunstroute langs historische gebouwen en bijzondere woonhuizen in Appingedam samengesteld. Hierbij is o.a. het werk van 36 gerenommeerde kunstenaars te zien.

 

Ook galerie "De Gangerie" van Greet Dijkstra is beide dagen geopend en bevindt zich midden op deze kunstroute.

 

Voor meer informatie: www.appingedamuitdekunst.nl

30-05-2011

Aanmelden Kunstmarkt Appingedam 10 dec. 2011

Aanmelden Kunstmarkt Appingedam 10 dec. 2011

Op zaterdag 10 december 2011 wordt de 4e jaarlijks terugkerende Kunstmarkt in de Nicolaikerk in Appingedam gehouden. Op deze kerstmarkt in de Damster Nicolaikerk worden kunstenaars uit allerlei verschillende diciplines in de gelegenheid gesteld hun werk te tonen.

 

Ben u geinteresseerd in deelname of wilt u aanvullende informatie klik hier.

 

Wees er snel bij. Hoeveelheid deelnemers is beperkt!

06-05-2011

Werk bij Galerie Appèlbergen

Werk bij Galerie Appèlbergen
Enige tijd geleden kwam Greet Dijkstra in contact met kunstadviseur en galeriehouder Ida van der Woude van Van der Woude Art Consultancy B.V..
Via Van der Woude zijn een aantal schilderijen van Greet Dijkstra momenteel te bezichtigen in Galerie Appèlbergen te Onnen (Gr.)
Voor meer informatie en/of bezoekmogelijkheden: 06-55 740 700 of klik op de link voor de website.
15-04-2011

Schilderijen sieren muren Damster hospice

Schilderijen sieren muren Damster hospice

Op verzoek van de Stichting De Schutse heeft Greet Dijkstra een aantal schilderijen in bruikleen afgestaan voor de inrichting van het hospice "Bijna Thuis Huis" in haar woonplaats Appingedam.

 

Inmiddels heeft de stichting een aantal werken van Greet Dijkstra aangekocht, waarbij de kunstares direct van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om een 4-tal drukken van haar bekende werk te schenken ten behoeven van het hospice.

 

Voor meer informatie over het Bijna Thuis Huis klik hier.

03-04-2011

Partnerschaft Aurich-Appingedam - Künstlerisch

 “KIEK WIET, STAH FAST UN RÖÖG DI”

 

ist ein nicht alltägliches Leimotiv für ein Kunsprojekt zwischen den Partnerstädten Aurich und Appingedam, am Freitag, dem 25. März, wurde es bei einem Treffen auf Burg Rusthoven in Anwesendheit der Stellvertretende Bürgermeisterin von Appingedam, Frau Annalies Usmany, gestartet.

 

 

Mit viel Begeisterung haben die teilnehmenden Künstler: Annet Bakker, Greet Dijkstra und Kés Aerts aus Appingedam, Herbert Müller, Bernd Meyse und Hans Pollack aus Aurich auf Vorschlag von Bürgermeister Heinz Werner Windhorst Herausforderung aufgenommen, die langjährige, lebendige Partnerschaft mit den Mitteln der Bildende Kunst - individuell und auch gemeinsam - zu interpretieren.

 

Die Künstler sind der Meinung, dass die im Auricher Rathaus in einem Wandbild verewigte ostfriesische Redensart “Stah Fast, Kiek Wiet un Röög Di” das Wesen der Menschen auf beiden Seiten der Grenze auf einen gemeinsamen Nenner bringt.

 

Die niederländischen Künstler werden über Aurich arbeiten, die deutschen über Appingedam, es wird eine Art “künstlerischer Blick auf den Nachbarn” entstehen, für den Juli 2001 ist ein gemeinsamer Workshop in Appingedam geplant – eine Woche gemeinsam leben und arbeiten.

 

Die Arbeitsergebnisse werden in Ausstellungen in Aurich und Appingedam vorgestellt.

Die erste Ausstellung wird am Sonntag, 25. September in der Auricher Rathausgalerie feierlich ereöffnet, die zweite im Frühling 2012 in Appingedam.

 

Info: Herbert Müller,

Fehnhusen 18

26624 Südbrookmerland Awilts-mueller@t-online.de

 

Foto: Henk Dijkstra ( Rechtenfrei)

Foto unten: von links nach rechts: Herbert Müller, Greet Dijkstra, Hans Pollack, Bernd Meyse, Annet Bakker und Kés Aerts beim Treffen auf Burg Rusthoven bei Appingedam

03-04-2011

Partnerschap Aurich-Appingedam artistieke dimensie

Partnerschap Aurich-Appingedam artistieke dimensie

 “KIEK WIET, STAH FAST UN RÖÖG DI”

 

Een niet alledaags thema voor een niet alledaags onderwerp. die de zes deelnemende kunstenaars uit Appingedam en Aurich hebben meegegeven aan het kunstproject dat vrijdag j.l. in Appingedam, aan aanwezigheid van wethouder Annalies Usmany, officieel van start is gegaan.

 

Vrij vertaald uit het “Plattduuts”betekent dit zo veel als: “Standvastig werkend aan de toekomst !” Met veel enthousiasme hebben Annet Bakker, Kés Aerts , Greet Dijkstra, Herbert Müller, Bernd Meyse en Hans Pollack op initiatief van burgemeester Windhorst van Aurich, de artistieke uitdaging opgepakt om de jarenlange partnerschap tussen beide steden, ieder op hun eigen wijze , maar ook met een gemeenschappelijk kunstwerk, gestalte te geven.

 

D.m.v. de beeldende kunst willen de deelnemers hun visie geven op mogelijke thema’s zoals: stadsgeschiedenis, stadsbeeld, de mensen in beide steden, politiek en stadsbestuur, werk en vrije tijd. De kunstenaars zijn van mening dat het gekozen motto de vlag is, die de lading van de partnerschap dekt en willen op hun specifieke wijze een bijdrage leveren aan het vriendschapsproces tussen beide steden.

 

Het uiteindelijke resultaat zal omstreeks eind september van dit jaar voor de eerste keer te zien zijn in de grote expositieruimte van het raadhuis te Aurich en in het voorjaar van 2012 verhuist de tentoonstelling naar een nog nader te bepalen locatie in Appingedam.

 

 

Voetnoot voor de redactie:

Info: Henk Dijkstra

Kniestraat 6

9901AD Appingedam

06 51523735 dijkado@home.nl

 

 

foto: Henk Dijkstra ( vrij van rechten)